CZ | EN  

Eduroam  

Vítejte na stránkách věnovaných problematice sítě EDUROAM na JAMU v Brně. Projekt eduroam.cz je zaštiťován sdružením CESNET z. s. p. o.

Projekt eduroam

Projekt eduroam je určený pro bezdrátové a pevné připojení mobilních uživatelů do počítačové sítě JAMU. V rámci tohoto projektu se mohou studenti i zaměstnanci JAMU připojovat i na řadě dalších vysokých škol se stejnými přihlašovacími údaji.

Myšlenka umožnit uživatelům transparentní používání propojených sítí vznikla v rámci TERENA mobility TF. Motivací všech prací je, aby použití služeb sítě bylo tak snadné jako je používání roamingu mobilních operátorů. Uživatel má jediný účet (ve své domovské síti) a tento účet jej opravňuje k použití bezdrátové sítě kteréhokoliv člena projektu. Projekt eduroam.cz v rámci České Rupubliky je koordinován a zaštiťován sdružením CESNET z. s. p. o..

Mobilita a roaming

Jak již bylo zmíněno, v rámci projektu eduroam se lze připojit v dalších organizací (vysolých školách) zapojených do tohoto projektu. Připojení mimo domovskou organizaci zajišťuje autentizační a autorizační infrastruktura (AAI), přes kterou se předávají přístupové informace (jméno a heslo nebo certifikát) od uživatele až do domovské organizace uživatele, kde má vytvořen svůj účet. Zde poté dojde na základě informací o uživateli k rozhodnutí, zda mu bude umožněn přístup do sítě. Vztahy mezi organizacemi spolupracujícími v rámci projektu eduroam, práva a povinnosti uživatelů a správců sítí jednotlivých organizací jsou definovány na stránce roamingová politika.

Možnosti připojení

Většina organizací zapojených v projektu eduroam nabízí několik způsobů připojení Vašeho mobilního zařízení (například notebook, PDA, atd...). Nejčastější způsob je realizován jako bezdrátová síť (WiFi) podle standardu IEEE 802.11b (11Mbit/s), 802.11g (54Mbit/s), 802.11a (54Mbit/s) nebo 802.11n (300Mbit/s). Jméno bezdrátové sítě tzv. SSID je eduroam. Síť používá zabezpečené protokoly WPA popř. WPA2 s autentizací PEAP-MSCHAPv2 a TKIP/AES šifrování.

Možnosti ověřování

Pro ověřování uživatelů přistupujicích pomocí bezdrátové sítě nebo sítě pevné, se používá několik mechanizmů. Preferovanou metodou ověření uživatele ať již z hlediska bezpečnosti tak i komfortu je autentizace podle standardu IEEE 802.1X. Tento mechanizmus poskytuje zabezpečené ověření, šifrovaný přenos dat a je podporován většinou moderních síťových prvků i operačních systémů. Hostující uživatelé musí mít zřízen eduroam účet ve svých mateřských institucích. Studenti a zaměstnanci JAMU si mají eduroam účet shodný s účtem pro ostatní služby.
Pokud neznáte svoje heslo nebo uživatelské jméno, pak kontaktujte příslušného správce sítě pro vaši lokalitu.

Mapa pokrytí České republiky

eduroam a logo eduroam jsou registrované obchodní známky společnosti TERENA.